فلونیکامید ۵۰٪ دبلیو جی

حشره کشی سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی

 

میزان مصرف:

۲۰۰ گرم در هکتار برای شته محصولات جالیزی

۲۵۰ گرم در هکتار برای تریپس توت فرنگی

۲۰۰ گرم در هکتار برای شته،تریپس،سفیدبالک،زنجرک،شپشک نباتی و سن درختان میوه دار و هسته دار گندم و جو،برنج،سیب زمینی و پنبه