تیوسیکلام – هیدروژن اوکسالات ۵۰٪ اس پی

 

میزان مصرف :

  1. ۷۵۰ گرم در هکتار در مزرعه برای آفت مگس مینوز سبزیجات
  2. ۷۰۰ گرم در هکتار در گلخانه برای آفت مگس مینوز سبزیجات
  3. ۱ کیلوگرم در هکتار در مزرعه برای آفت مینوز توتا گوجه فرنگی
  4. ۵۰۰ گرم در هکتار برای آفات سفیدبالکها – تریپس – شته و مینوز محصولات فلفل – گوجه فرنگی – حبوبات – خربزه – پیاز