• موارد مصرف :
بادزدگي سيب زميني و سفيدك داخلي كدوييان
• میزان مصرف :
۴۰۰ گرم در هکتار برای بادزدگی سیب زمینی.
۲۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک داخلی.
• اين فرمولاسيون در بردارنده‌ي دو ماده مؤثره با نحوه اثر متفاوت بوده و در برابر نژادهايي كه به قارچ‌كش‌هاي گروه فنيل آميد مقاومند مؤثر است.
• به منظور كاهش احتمال بروز مقاومت در برابر استروبيلورين‌ها، اين فراورده بايد در قالب يك برنامه مديريت مقاومت در برابر قارچ كش‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
• ملاحظات زيست محيطي :
ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۰۱۱/۰ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۰۱۲/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۲۵ میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.