بی فنازیت ۲۴٪ اس سی

کنه کشی با خاصیت تماسی و گوارشی.

میزان مصرف:

۰.۷ در هزار برای کنه قرمز اروپایی سیب

۰.۵ در هزار برای کنه دو نقطه ای میخک

۰.۳ در هزار برای کنه دو نقطه ای خیار و توت فرنگی