فرمولاسیون:
توپسین ام Topsin M %70 WP
تاریخ ثبت: 23/3/50

نحوه اثر: جلوگیری از سنتز بتا توبولین

موارد مصرف در ایران:
پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی

موارد مصرف در سایر كشورها:
تیوفانات متیل جهت كنترل طیف وسیعی از عوامل بیماری‌زای قارچی شامل لكه‌چشمی و سایر بیماری‌های غلات، لكه سیاه سیب و گلابی، پوسیدگی‌های میوه سیب در اثر Monilia و Gloeosporium، مومیایی درختان میوه هسته‌دار Monilia spp.، شانكرهای قارچی درختان میوه، سفیدك‌های پودری در درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار، سبزیجات، جالیز، توت‌فرنگی، انگور، رز و غیره. Botrytis و Sclerotinia spp. در محصولات مختلف، لكه‌برگی‌های قارچی در چغندر، كلزا، كرفس و غیره، ریشه‌ گرزی كلم، بیماری‌های ریشه چمن، بلاست برنج، پوسیدگی خاكستری در انگور و بسیاری دیگر از بیماری‌های قارچی در گل‌ها و گیاهان زینتی كاربرد دارد.

این تركیب همچنین برای كنترل بیماری مختلفی در بادام، فندق، چای، قهوه، بادام زمینی، سویا، توتون، شاه‌بلوط، نیشكر، مركبات انجیر و غیره استفاده می‌شود. تیوفانات متیل، علاوه بر این برای حفاظت محل هرس در درختان به كار می‌رود.

راهنمای مصرف:
•پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه: برای پیشگیری از وقوع بیماری، ریشه نهال‌ها را باید قبل از كاشت تا محل طوقه در تركیبی كه شامل 300 گرم بنومیل یا تیوفانات متیل، 10 كیلوگرم خاك رس، 5 كیلوگرم پهن الك شده و 100 لیتر آب می‌باشد فرو برده و سپس اقدام به كاشت نهال نمود.

اما در مواردی كه بیماری در باغ ظاهر گردد، در مراحل اولیه به محض مشاهده علائم بیماری می‌توان با استفاده از تیوفانات متیل به نسبت صد گرم به ازای هر درخت، بخش سایه انداز درخت را محلول‌پاشی كرد.

شانکر سیتوسپورایی: محلول‌پاشی به نسبت 6/0-5/0 در هزار، یك نوبت سم‌پاشی در پاییز پس از ریزش برگ‌ها و یك نوبت در اواخر بهار.

ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): 7500 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 8/7 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 2/20 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 100 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.