حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی گروه پیرتروئیدها
ماده موثر: 400 گرم بر کیلوگرم سایپرمترین.
درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 250-4150 MG/KG
میزان مصرف:
۲۵۰ میلی لیتر در هکتار برای برگخوار سیب
۱۷۵ میلی لیتر در هکتار برای برگخوار پنبه
توضیحات: لازم به ذکر می باشد در باغهایی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود. زیرا برای بند پایان و حشرات مفید، مضر خواهد بود.