حشره کشی سیستمیک
میزان مصرف:
۰.۳ در هزار برای آفت پسیل پسته
۰.۷۵ در هزار همراه با روغن ولک برای سوسک شاخه دار پسته
۰.۴ در هزار برای سن درختی پسته
۰.۵ در هزار برای کرم میوه سیب
۰.۳ در هزار برای سوسک گرده خوار کلزا
۰.۴ لیتر در هکتار برای شته و سایر ناقلین بیماری ویروسی سیب زمینی
۰.۴ لیتر در هکتار برای سوسک لوبیا و شته حبوبات
۰.۴ لیتر در هکتار برای شته انواع کلم ها و هویج