علف کش انتخابی مزارع چغندر قند
نام تجاری: بتانال پروگرس آ-ام-بتانال پروگرس اواف
ماده موثر: فن مدیفام: 60 گرم بر لیتر + دس مدیفام: 60 گرم بر لیتر + اتوفومازیت: 60 گرم بر لیتر – سایر مواد همراه: 820 گرم بر لیتر
درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):U
ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 5000 MG/KG
توضیحات:فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف کش پس رویشی چغندر است و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. همچنین باعث توقف رشد تعدادی از علف های هرز باریک برگ می شود. فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف‌کشی تماسی است و در خاک های مرطوب مقدار کمی نیز از طریق خاک جذب علف‌های هرز می‌گردد. این علف کش توسط موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی آزمایش و برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ چغندرقند مورد تائید قرار گرفته است.
نحوه تاثیر: فن مدیفام + دس مدیفام از طریق برگ های علف‌های هرز جذب می‌گردد. اتوفومازیت از طریق برگ و ریشه علف‌های هرز جذب می‌شود. رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می‌گردد و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد باعث افزایش تاثیر اتوفومازیت خواهد شد
تاثیر شرایط آب و هوایی در میزان جذب: توصیه می‌شود از مصرف آن در ساعات گرم روزهای تابستان به همراه نور شدید خورشید اجتناب شود و سمپاشی را تا مناسب شدن شرایط جوی و کاهش درجه حرارت به کمتر از 25 درجه سانتیگراد به تعویق انداخت. بهترین وقت برای علف‌کش پاشی هنگام عصر قبل از غروب کامل و فرا رسیدن شب است.
طریقه مصرف: قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا نصف منبع سمپاشی را پر از آب نمائید و سپس مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزائید.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 90 روز است.
مقدار مصرف: با توجه به شرایط منطقه، ملاحظات اقتصادی و هزینه سمپاشی به صورت یک نوبت سمپاشی به مقدار 4 لیتر از فرم تجارتی در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی چقندر قند یا دو نوبت، هر بار به مقدار 2 لیتر از فرم تجارتی در هکتار در مرحله کوتیلودنی و یک هفته بعد