حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی
میزان مصرف:
۱۵۰ گرم در هکتار برای حشره بید کلم
۱۵۰ گرم در هکتار برای مینوز توتا گوجه فرنگی
۰.۱ در هزار برای کرم میوه سیب گلابی
۰.۱ در هزار برای خوشه خوار انگور
۰.۱۵ در هزار برای چوبخوار و برگخوار پسته
۲۵۰ گرم در هکتار برای ساقه خوار ذرت
۱۵۰ گرم در هکتار برای بید و کارادرینا سیب زمینی
۱۲۰ گرم در هکتار برای غلافخوار و برگخوار نخود،لوبیا و سویا
۱۳۰ گرم در هکتار برای کرم برگخوار چغندرقند
۱۵۰ گرم در هکتار برای کرم غوزه پنبه