حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی.
میزان مصرف:
۱ لیتر در هکتار برای کرم ساقه خوار برنج
۷۰۰ سی سی در هکتار برای کرم طوقه بر نخود
۷۵۰ سی سی در هزار لیتر برای کرم خوشه خوار انگور
۷۵۰ سی سی در هزار لیتر برای کرم میوه سیب و گلابی
۸۰۰ سی سی در هکتار برای کرم برگخوار و کرم غوزه و میوه محصول چغندر قند،پنبه،گوجه فرنگی و محصول جالیز
۱ لیتر در هکتار برای ساقه خوار و بلال خوار ذرت