متوکسی فنوزاید ۲۴٪ اس سی

 

میزان مصرف :

  1. ۰/۷۵ لیتر در هزار برای آفت کرم خوشه خوار انگور
  2. ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار برای آفت کرم میوه سیب و گلابی
  3. ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار برای آفت کرم برگخوار برنج
  4. ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار برای آفت برگخوار کارادرینا چغندرقند
  5. ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار برای آفت برگخوار کارادرینا پنبه
  6. ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار برای آفت کرم میوه محصولات گوجه – بادمجان – فلفل