• ,ویژگی :
بهترین راه حل در برابر زردی ناشی از کلروز آهن و همچنین برای تعادل دوباره جذب سایر ریز مغذی ها (به عنوان مثال منگنز) است.
• موارد مصرف :
جهت اقدامات پیشگیرانه و یا دارویی به لطف جذب سریع از طریق ریشه ها یا برگ ها، باعث رشد و نمو و رشد آشکار شاخ و برگ گیاهان می شود.
• ویژگی های اصلی :
– حلالیت : ۲۵۰ گرم در لیتر
-ایزومر ارتو اورتو بالا
-ماندگاری در خاک ( > ۳ ماه)
-گیاهان فقط در ۳-۵ روز سبز می شوند
-۱۰۰٪ چلات
-پایداری کلات در ph ۱۱-۲ خاک