آنالیز کودی :

کلسیم محلول در آب (CaO) : 8 درصد

منیزیم محلول در آب (MgO) : 1 درصد

بور محلول در آب (B) : 2 درصد

 

مشخصات :

این کود تامین کننده کلسیم منیزیم و بور گیاه است.

کلسیم موجود در این ترکیب سلول های گیاه و دیواره ی آنها را تقویت و از آنها محافظت می کند.

این ترکیب همچنین باعث افزایش عملکرد و عمر پس از برداشت و بهبود کیفیت بسیاری از میوه ها شده و از پنبه ای شدن و پوسیدگی گیاهان و میوه ها جلوگیری می کند.

 

دستورالعمل مصرف :

  • مرکبات-درختان میوه 6 لیتر در هکتار برای آبیاری و 350-250 سی سی در 100 لیتر آب برای برگ پاشی و تعداد دفعات مصرف 2 بار در بهار و 1 بار در پاییز
  • توت فرنگی-سبزیجات-سیب زمینی 7 لیتر در هکتار برای آبیاری و 375-275 سی سی در 100 لیتر آب برای برگ پاشی  و تعداد دفعات مصرف 3 تا 4 بار در طول دوره
  • زیتون 7 لیتر در هکتار برای آبیاری و 375-275 سی سی در 100 لیتر آب برای برگ پاشی و تعداد دفعات مصرف 1 بار بابت پیشگیری از کمبود در زمان نیاز و 2 بار در پاییز
  • انگور 7 لیتر در هکتار برای آبیاری و 375-275 سی سی در 100 لیتر آب برای برگ پاشی و تعداد دفعات مصرف 1 بار هنگام جوانه زدن و 1 بار در مرحله باردهی
  • گیاهان تزیینی 6 لیتر در هکتار برای آبیاری و 350-250 سی سی در 100 لیتر آب برای برگ پاشی و تعداد دفعات مصرف 2 بار در بهار و 1 بار در پاییز

 

شرکت تولید کننده : MAPRYSER اسپانیا