آنالیز کودی :

پتاسیم محلول در آب (k2o) : 25 درصد

گوگرد کل (So3) : 42.5 درصد

 

مشخصات :

این کود حاوی پتاسیم و گوگرد بوده که پتاسیم مورد نیاز گیاه را به خوبی تامین می کند.

گوگرد موجود در این ترکیب باعث بهبود سیستم ریشه شده و میزان جذب عناصر ماکرو و میکرو را افزایش می دهد.

این ترکیب همچنین باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی می شود.

 

دستورالعمل مصرف :

  • در سیستم های آبیاری به میزان 10-5 لیتر در هکتار ( حداقل کاربرد 3-2 مرتبه )
  • در مصرف برگ پاشی 300-100 سی سی در هر 100 لیتر آب ( حداقل کاربرد 3-2 مرتبه )

 

شرکت تولید کننده : MAPRYSER اسپانیا