آنالیز کودی :

فسفر محلول در آب (P2O5) : 30 درصد

پتاسیم محلول در آب (K2O) : 20 درصد

 

مشخصات :

این کود تامین کننده فسفر و پتاسیم گیاه است و باعث افزایش مقاومت دفاعی گیاه در برابر بیماری های قارچی بوده و از توسعه عوامل بیماری زای قارچی مثل pythium و phytophtora جلوگیری می کند.

این ترکیب همچنین به راحتی جذب گیاه شده و جذب سایر ریز مغذی ها را افزایش می دهد.

 

دستورالعمل مصرف :

  • در سیستم های آبیاری به میزان 5-4 لیتر در هکتار (حداقل دفعات کاربرد 3-2 بار در طول دوره کشت)
  • در مصرف برگ پاشی 125-75 سی سی در هر 100 لیتر آب (حداقل دفعات کاربرد 3-2 بار در ظول دوره کشت)

 

شرکت تولید کننده : MAPRYSER اسپانیا